Just Be In Balance

                     Spiritueel Centrum

  <


Home   |   Voorstellen   |   Medium   |   Healing   |   Reading   |   Visualisatie;   |   Lichaamsbewustzijn    |    Workshops    |    Lesruimte |    Contact 

 

Lichaamsbewustzijn (Massage)

Met deze lichaamsgerichte therapie wordt er gebruikt gemaakt van verschillende massage technieken. Wanneer er op deze manier gewerkt wordt op een lichaam, uit een blokkade zich op een diep niveau. Deze zit er dan meestal langere tijd. Er wordt dan gedeeltelijk of geheel gewerkt op het lichaam, welke zowel een ontspannende als een activerende werking te weeg kan brengen. Hierdoor verminderen en verdwijnen vele klachten en blokkades die zijn opgebouwd.
Dit kan gegeven worden met of zonder kleding en alles wordt netjes toegedekt met een handdoek.
Er zijn mensen bij die dit associëren met het uiten van seksuele gevoelens maar hier is mijn praktijk zeer zeker niet voor bedoeld. Het is bedoeld om zo te mogen helen daar waar het al heel lang blokkeert.
Dit is geen massage zoals wordt gegeven door een fysiotherapeut maar dit wordt gegeven op een veel zachtere manier. Vanuit heel veel respect en universele liefde mag deze behandeling tot een diepe uitwerking komen om zo oude gebeurtenissen of gevoelens los te mogen laten en te helen op diep niveau.