Just Be In Balance

                     Spiritueel Centrum

  <


Home   |   Voorstellen   |   Medium   |   Healing   |   Reading   |   Visualisatie;   |   Lichaamsbewustzijn    |    Workshops    |    Lesruimte |    Contact 

 

Reading

Aan de hand van een kort gesprek wordt gekeken wat de problemen zijn, waar de energie minder stroomt of waar de blokkades zijn opgetreden.  
Ik lees hierbij uw energie wat een reading heet. Dit alles om zo vanaf een hoger niveau meer antwoord te kunnen krijgen in de processen waar je mee bezig bent. Het wordt dan veel overzichtelijker gemaakt en je ziet daardoor meestal in wat de ander of eigen bijdrage is geweest in het geheel. Dit gebeurd op een neutrale manier afgestemd op degene die dit nodig heeft. Het geeft veel inzicht.
Hierop volgt een healing of een lichaamsgerichte therapie door middel van intuïtieve massage afgestemd op de cliënt of er wordt een visualisatie en of doorstromingsoefening gegeven. Om zo tot verwerking te kunnen komen, te accepteren en in liefde los te mogen laten.

Alles staat op deze manier in verbinding met elkaar en heeft allemaal een dieperliggende oorzaak. Een healing gaat naarmate je hier verder mee gaat steeds dieper en brengt je steeds dichter bij jezelf.

Tijdens een healing kan dit alles op een positieve manier beïnvloed worden, zodat het zijn oorspronkelijke functie weer terug kan krijgen. De aura en chakra’s kunnen meer ruimte krijgen door licht en liefde te geven of door een kleur of symbool te geven. Dit alles wordt afgestemd op de healing om zo een verwerkingsproces op gang te laten komen, nieuwe inzichten en gevoelens een plaats kunnen krijgen, waardoor allerlei klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Een healing gaat naarmate je hier verder mee gaat steeds dieper en brengt je steeds dichter bij jezelf en zet jou steeds meer in jouw eigen unieke kracht. Het geeft veel inzicht in wie jij in werkelijkheid bent als jij alles leert los te laten van datgene wat niet meer bij jou hoort. Om zo weer in balans en liefde te kunnen leven voor wie jij in werkelijkheid bent.